Blog

Ik hoor u al denken: “innovatieve overheidsopdrachten”, dat is toch de spreekwoordelijke contradictio in terminis, een inherente tegenstrijdigheid?!
Tijdens de beurs van "Vlaanderen nodigt z'n KMO's uit op WELKOM KMO" waren wij aanwezig met een stand en waren ook de eerste spreker van de dag. Door de enorme toeloop kon niet iedereen in het auditorium. Hierbij onze presentatie
“Qui non proficit, deficit” of vrij vertaald “wie niet vooruit gaat, gaat achteruit” oftewel “stilstand is achteruitgang”.
In het Staatsblad van 30 mei 2022 werden wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten gepubliceerd. Er komen 3 nieuwe definities bij in artikel 2, "60° voertuig", "61° schoon voertuig" en "62° emissievrij zwaar bedrijfsvoertuig".
De afgelopen weken regent het bij vele aanbesteders met vragen tot prijsherziening. Ook heel wat ondernemers versturen brieven om die prijsherziening te krijgen vanwege de, soms, gigantische prijsstijgingen die zij ervaren bij hun groothandels.