Blog

Abnormale prijzen

Met het prijs- en kostenonderzoek krijgen we allemaal vroeg of laat te maken, zij het als aanbesteder of als ondernemer.

Dit is een onderwerp waar je een heel lange blog over zou kunnen schrijven. Ik behandel slechts enkele punten die wat toelichting vragen.

Art. 83 en 84 Wet overheidsopdrachten 2016

De aanbesteder voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op de ingediende offertes. Dit is een verplicht onderzoek voor...

e-Notification en errata publiceren

Heb je het ook al voorgehad dat je nog gauw een erratum moet publiceren en even twijfelt over de spelregels?

Tot wanneer mag je nog een erratum publiceren en met welke technische aspecten moet je rekening houden voor de publicatie in e-Notification (BDA) en het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (TED)?

We zetten het even op een rijtje.

Gunningscriteria: kwaliteit of prijs kiezen. Of is kiezen ook verliezen?

Vroeger was het eenvoudig. Je vroeg een globale prijs of een prijslijst op, en klaar was Kees. Vandaag kopen we steeds vaker complexe zaken. Dat de gunningscriteria dan meer overweging vragen, lijkt evident.

Het driejaarlijkse weerzien met artikel 165 van de Wet van 17 juni 2016

Op 19 januari 2021 verscheen in het Staatsblad het bericht van 11 januari 2021 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels van de Kanselarij van de Eerste Minister (bekijk publicatie).

e-Invoicing: administratieve rompslomp of opportuniteit?

De laatste jaren is het landschap van de wetgeving overheidsopdrachten grondig vernieuwd: een nieuwe wetgeving, het UEA, het multi-KB en het elektronisch werken werden geïntroduceerd. E-Invoicing is de laatste nieuwe introductie, maar is het een “moet-je” of een “mag-je” voor de lokale besturen? Is het daadwerkelijke vernieuwing of ballast? Met een overzicht en wat nuttige tips proberen we je op weg te helpen.

Gun je nu inclusief of exclusief BTW?

Gun je nu inclusief of exclusief BTW?
In het KB Plaatsing worden de spelregels vastgelegd voor de raming van de opdracht, of ze nu klein of groot is. Maar hoe interpreteer je dan de zin “wanneer de belasting over de toegevoegde waarde een kost met zich meebrengt voor de aanbestedende overheid, gebeurt de evaluatie van de offertebedragen met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde” uit...