Blog

Op 7 december ll. organiseerde de Vlaamse Overheid een event om KMO’s een beter inzicht te geven over overheidsopdrachten. Natuurlijk waren wij ook van de partij!
Ja, de nieuwe drempelbedragen zijn eindelijk gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, L 398, editie 11 november 2021!
“Schandalig is het! Heb je dat nu ook gelezen?” “Zie je nu wel, overheden kunnen echt niet aankopen en onderhandelen!”
Sinds het arrest van het Hof van Justitie C216/17 van 19 december 2018 weten we dat een raamovereenkomst geplaatst door een aankoopcentrale, heel duidelijke vermeldingen moet hebben ov
Met het prijs- en kostenonderzoek krijgen we allemaal vroeg of laat te maken, zij het als aanbesteder of als ondernemer. Dit is een onderwerp waar je een heel lange blog over zou kunnen schrijven. Ik behandel slechts enkele punten die wat toelichting vragen.
Heb je het ook al voorgehad dat je nog gauw een erratum moet publiceren en even twijfelt over de spelregels?
Vroeger was het eenvoudig. Je vroeg een globale prijs of een prijslijst op, en klaar was Kees. Vandaag kopen we steeds vaker complexe zaken. Dat de gunningscriteria dan meer overweging vragen, lijkt evident.
Op 19 januari 2021 verscheen in het Staatsblad het bericht van 11 januari 2021 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels van de Kanselarij van de Eerste Minister (
De laatste jaren is het landschap van de wetgeving overheidsopdrachten grondig vernieuwd: een nieuwe wetgeving, het UEA, het multi-KB en het elektronisch werken werden geïntroduceerd.
Gun je nu inclusief of exclusief BTW?

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

e-Procurement voor openbare aankopers januari 2022

1 daagse opleiding in januari 2022
25 jan

2-daagse praktische introductiecursus aanbestedingen

Introductie in de wetgeving overheidsopdrachten (2 dagen).
31 jan - 1 feb