Blog

“Schandalig is het! Heb je dat nu ook gelezen?”
Sinds het arrest van het Hof van Justitie C216/17 van 19 december 2018 weten we dat een raamovereenkomst geplaatst door een aankoopcentrale, heel duidelijke vermeldinge
Met het prijs- en kostenonderzoek krijgen we allemaal vroeg of laat te maken, zij het als aanbesteder of als ondernemer. Dit is een onderwerp waar je een heel lange blog over zou kunnen schrijven. Ik behandel slechts enkele punten die wat toelichting vragen.
Heb je het ook al voorgehad dat je nog gauw een erratum moet publiceren en even twijfelt over de spelregels?
Vroeger was het eenvoudig. Je vroeg een globale prijs of een prijslijst op, en klaar was Kees. Vandaag kopen we steeds vaker complexe zaken. Dat de gunningscriteria dan meer overweging vragen, lijkt evident.
Op 19 januari 2021 verscheen in het Staatsblad het bericht van 11 januari 2021 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels van de Kanselarij van de Eerste Minister (
De laatste jaren is het landschap van de wetgeving overheidsopdrachten grondig vernieuwd: een nieuwe wetgeving, het UEA, het multi-KB en het elektronisch werken werden geïntroduceerd.
Gun je nu inclusief of exclusief BTW?

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

2-daagse praktische cursus aanbestedingen

Introductie in de wetgeving overheidsopdrachten (2 dagen).
25 okt

Opleiding tot publieke aankoper

6 daagse opleiding in maart 2022
14 mrt - 29 mrt