Op 7 december ll. organiseerde de Vlaamse Overheid een event om KMO’s een beter inzicht te geven over overheidsopdrachten. Natuurlijk waren wij ook van de partij!
Ja, de nieuwe drempelbedragen zijn eindelijk gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, L 398, editie 11 november 2021!
“Schandalig is het! Heb je dat nu ook gelezen?” “Zie je nu wel, overheden kunnen echt niet aankopen en onderhandelen!”
Sinds het arrest van het Hof van Justitie C216/17 van 19 december 2018 weten we dat een raamovereenkomst geplaatst door een aankoopcentrale, heel duidelijke vermeldingen moet hebben ov
Met het prijs- en kostenonderzoek krijgen we allemaal vroeg of laat te maken, zij het als aanbesteder of als ondernemer. Dit is een onderwerp waar je een heel lange blog over zou kunnen schrijven. Ik behandel slechts enkele punten die wat toelichting vragen.