Heb je het ook al voorgehad dat je nog gauw een erratum moet publiceren en even twijfelt over de spelregels?
Vroeger was het eenvoudig. Je vroeg een globale prijs of een prijslijst op, en klaar was Kees. Vandaag kopen we steeds vaker complexe zaken. Dat de gunningscriteria dan meer overweging vragen, lijkt evident.
Op 19 januari 2021 verscheen in het Staatsblad het bericht van 11 januari 2021 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels van de Kanselarij van de Eerste Minister (
De laatste jaren is het landschap van de wetgeving overheidsopdrachten grondig vernieuwd: een nieuwe wetgeving, het UEA, het multi-KB en het elektronisch werken werden geïntroduceerd.
Gun je nu inclusief of exclusief BTW?