BREAKING NEWS - Wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

vrouwe justiti

In het Staatsblad van 30 mei 2022 werden wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten gepubliceerd.

Er komen 3 nieuwe definities bij in artikel 2, "60° voertuig", "61° schoon voertuig" en "62° emissievrij zwaar bedrijfsvoertuig".

U raadt het al het gaat hier over de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. Dit is de omzetting van richtlijn 2019/1161/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van richtlijn 2009/33/EG. De Wet wordt op verschillende plaatsen ook nog veranderd en aangepast.

Er worden heel wat wijzigingen aangebracht aan verschillende artikels of nieuwe ingevoegd:

  • wijziging artikel 67
  • wijziging artikel 70
  • nieuw artikel 87/1 Derdenrechten op schuldvorderingen
  • nieuw artikel 163/1 ingevoegd (oprichting Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies)
  • nieuw artikel 168/1 ingevoegd (schone en energiezuinige voertuigen) met streefcijfers die iedere aanbesteder moet halen!
  • nieuw artikel artikel 192/2 ingevoegd (rapportering over de schone en energiezuinige voertuigen)
  • nieuwe bijlagen V, VI en VII ingevoegd
  • de CPV-codes worden uitgebreid

Ook worden er wijzigingen aangebracht aan de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.

Wat betreft het KB van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten, dit wordt opgeheven.

MAAR wanneer treedt dit alles nu in werking? Het woord "NU" dringt zich op ... Goed lezen dus!

Hierbij de link naar de tekst.

 

Belangrijke juridische kennisgeving - Disclaimer
Hoewel bij de realisatie van deze nieuwsbrief een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en kan hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeien. De gebruiker van deze nieuwsbrief erkent en aanvaardt, door de loutere aanwending van de inhoud ervan, voormelde afwijzing van aansprakelijkheid.

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

2-daagse praktische introductiecursus aanbestedingen

2-daagse praktische cursus voor aanbesteders én ondernemers. In deze opleiding krijgt u een introductie tot de wetgeving overheidsopdrachten en behandelen we het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf nu in!
20 mrt - 21 mrt

Het NIEUWE e-Procurement voor ondernemers 25 april 2023 of 4 mei 2023

In deze opleiding maken wij u als ondernemer wegwijs in het gloednieuwe e-Procurement systeem.
4 mei
.