APeXPRO CommV
Schorrelaan 2 bus 1
2660 Antwerpen
+32 (0)3 235 71 53
info@apexpro.be

BE0654.879.266
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Stuur ons uw bericht

APeXPRO CommV bewaart als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonlijke gegevens die u haar toevertrouwt. Ze gebruikt deze gegevens om de opdrachten die ze van u ontvangt goed te kunnen uitvoeren. APeXPRO CommV heeft een gerechtsvaardigd belang om de contactgegevens van haar klanten ook te gebruiken om hen te informeren per post of per mail over de diensten die ze aanbiedt al dan niet in het kader van reclamecampagnes of nieuwsbrieven en e-commerce. Indien U als klant hiertegen bezwaar heeft, kan u dit steeds melden aan de GDPR verantwoordelijke. U kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die APeXPRO CommV over u heeft opgeslagen en vragen om informatie te wijzigen of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden zolang nodig om de opdrachten goed te kunnen uitvoeren en zolang verantwoord rekening houdend met onze commerciële activiteit. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze GDPR – verantwoordelijke: Anja Palmaerts, email: anja@apexpro.be. Indien u een klacht heeft over de werkwijze van APeXPRO CommV kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://www.apexpro.be/disclaimer-en-privacy.

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

2-daagse praktische introductiecursus aanbestedingen

2-daagse praktische cursus voor aanbesteders én ondernemers. In deze opleiding krijgt u een introductie tot de wetgeving overheidsopdrachten en behandelen we het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf nu in!

Het NIEUWE e-Procurement voor openbare aankopers (1d basiscursus)

In deze opleiding leren we u het nieuwe landschap ontdekken, dossiers opbouwen, publiceren van aankondigingen en ontvangen van offertes. Kortom alles wat u nodig heeft om feilloos het nieuwe e-Procurement systeem te gebruiken.
.