De tweejaarlijkse stoelendans van nieuwe drempelbedragen

nieuwe drempelbedragen aanbestedingen

De tweejaarlijkse stoelendans van nieuwe drempelbedragen

Ja, de nieuwe drempelbedragen zijn eindelijk gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, L 398, editie 16 november 2023!

De Europese Commissie herbekijkt de drempelbedragen iedere 2 jaar op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De drempelwaarden voor overheidsopdrachten worden in principe vastgelegd binnen de Wereldhandelsorganisatie (WHO), op basis van een korf van munten. Ze worden uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten. De Europese Commissie controleert iedere 2 jaar de waarde van deze drempels op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro.

Als de euro zwakker staat tegenover de andere munten in de korf, dan stijgen de drempelwaarden uitgedrukt in euro. Wordt de euro sterker, dan dalen de drempelwaarden.

De euro is blijkbaar wat zwakker geworden, want de drempelwaarden zijn lichtjes gestegen.

Ook het drempelbedrag voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking verandert lichtjes.

Sector

Overheidsopdracht

Drempels tot en met 31 december 2023

Drempels van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025

Klassieke sector[1] - Richtlijn 2014/24/EU

Diensten en leveringen decentrale overheden

215.000 euro

221.000 euro

Diensten en leveringen centrale overheden

140.000 euro

143.000 euro

Werken

5.382.000 euro

5.538.000 euro

Speciale sector[2] - Richtlijn 2014/25/EU

Diensten en leveringen

431.000 euro

443.000 euro

Werken

5.382.000 euro

5.538.000 euro

Defensie- en veiligheidsgebied[3] - Richtlijn 2009/81/EG

Diensten en leveringen

431.000 euro

443.000 euro

Werken

5.382.000 euro

5.538.000 euro

Concessies[4] - Richtlijn 2014/23/EU

Werken

5.382.000 euro

5.538.000 euro

 

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

Onderhandelen binnen de wetgeving overheidsopdrachten

Onderhandelen binnen de WOO? Ja het kan. Het moet zelfs!
.