Onderhandelen

Iedereen wordt regelmatig geconfronteerd met conflicten of tegenstrijdige belangen en dit zowel intern als in contacten met klanten of leveranciers. Conflicten slorpen (vaak nodeloos) heel wat energie op. Toch zijn er manieren om er voor te zorgen dat de uitkomst positief uitdraait.

APeXPRO kan u via haar opleidingen ondersteunen in het hanteren van de conflicten of tegenstrijdige belangen waarmee u geconfronteerd wordt. Aan de hand van het Thomas-Kilmann model wordt er dieper ingegaan op de onderliggende processen van conflicten. Verder wordt er gekeken op welke manier u een bepaald conflict binnen een specifieke context kan ombuigen in uw voordeel.

Wij leren u te onderhandelen in de meest positieve zin van het werkwoord!

Hebt u interesse in een open opleiding conflicthantering of een opleiding op maat? Contacteer ons dan vandaag nog.

 

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

Onderhandelen binnen de wetgeving overheidsopdrachten

Onderhandelen binnen de WOO? Ja het kan. Het moet zelfs!
.