Interim Management

APeXPRO vervangt tijdelijk uw “ontbrekende” aankopers

Wij helpen u met de screening en/ of opleiding van nieuwe vaste medewerkers

Wij vullen de gaatjes op tijdens de vakantieperiodes, bevallingsverloven of periodes van langere afwezigheid

APeXPRO bekijkt het aankoopproces en stelt een nieuw aankoopbeleid op of doet voorstellen tot verbetering

Uw medewerkers kunnen begeleid worden in een nieuwe manier van werken, indien nodig via het aanreiken van nieuwe competenties en vaardigheden en dit al of niet via specifieke opleidingen

Het leveranciersbestand wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd, wat niet noodzakelijk verandering betekent. Samen met uw vertrouwde leveranciers bekijken we de situatie en zoeken we naar ruimte voor verbetering

Wil jij ook die expert in procurement in jouw aankoopafdeling? Contacteer ons!

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

Onderhandelen binnen de wetgeving overheidsopdrachten

Onderhandelen binnen de WOO? Ja het kan. Het moet zelfs!

Update wetgeving overheidsopdrachten

Sinds juni 2021 hebben er aanzienlijke wijzigingen plaatsgevonden in het juridische kader van overheidsopdrachten. We geven een overzicht van de relevante wetten en Koninklijke Besluiten (KB's), inclusief praktische tips en voorbeelden. Ook zullen we wetsontwerpen bespreken.
.