LEGO® SERIOUS PLAY® methode

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is een benadering die deelnemers ondersteunt bij creatief denken en het oplossen van problemen.

Tijdens een workshop worden deelnemers uitgenodigd om met LEGO® stenen een antwoord of oplossing te bouwen op een gestelde vraag. Een gecertificeerde facilitator begeleidt de workshop op unieke wijze door een gestructureerde aanpak te combineren met spel en storytelling.

Wat deze methode uniek maakt, is dat elke deelnemer wordt aangemoedigd om zijn of haar bijdrage te visualiseren. Dit sluit aan bij een van de kernprincipes van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode, namelijk dat elke belanghebbende kan bijdragen aan de oplossing.

Wat is de LEGO® SERIOUS PLAY® methode?

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode (LSP) is een gefaciliteerde techniek voor denken, communicatie en probleemoplossing die wordt toegepast in organisaties, teams en individuen. Deze methode is gebaseerd op uitgebreid onderzoek op het gebied van bedrijfskunde, organisatieontwikkeling, psychologie en leren, en maakt gebruik van het concept van "handkennis".

LSP is geworteld in een aantal kernovertuigingen over leiderschap en organisaties:

  1. Leiders hebben niet alle antwoorden. Hun succes hangt af van het horen van alle stemmen in de ruimte.
  2. Mensen willen van nature bijdragen, deel uitmaken van iets groters en verantwoordelijkheid nemen. Het toestaan van elke deelnemer om bij te dragen en resultaten te delen, vormt een duurzamer bedrijfsmodel.
  3. Teams werken vaak suboptimaal, waardoor de kennis van teamleden niet volledig wordt benut. We leven in een wereld die het best kan worden omschreven als complex en adaptief.

Deze overtuigingen vormen de basis van de LSP-methodologie, die wordt toegepast in diverse situaties binnen organisaties.

LEGO® SERIOUS PLAY® methode

Waarom de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode gebruiken?

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode wordt gebruikt omdat het erkent dat we vaak meer weten dan we bewust zijn en dat we in een wereld leven die noch lineair noch voorspelbaar is. Door middel van deze methode worden deelnemers uitgenodigd om hun kennis en verbeeldingskracht te articuleren. Op deze manier kunnen ze bewust werken aan het veranderen van hun omgeving om deze meer in overeenstemming te brengen met hun waarden. Dit is de kernreden waarom de LEGO® SERIOUS PLAY® methode wordt ingezet.

De kracht van "Handkennis"

De kracht van "handkennis" is opmerkelijk. Onze handen zijn verbonden met tussen de 70 en 80 procent van onze hersencellen. Hoewel onze hersenen beperkt zijn in de hoeveelheid informatie die ze bewust kunnen verwerken, het zogenaamde werkgeheugen, kunnen onze handen ons helpen om op elk moment veel meer te 'weten' dan we ons realiseren.

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode maakt gebruik van het menselijk vermogen om te verbeelden, te beschrijven en te begrijpen wat er aan de hand is. Hiermee kunnen veranderingen en verbeteringen geïnitieerd worden, en zelfs radicaal nieuwe ideeën gecreëerd worden. Wanneer onze handen betrokken zijn bij het leerproces, vindt er een complex proces plaats dat een krachtige emotionele betrokkenheid genereert. Hierdoor worden gedachten en ideeën die met onze handen worden uitgedrukt niet alleen gedetailleerder, maar ook gemakkelijker te begrijpen en te onthouden.

LEGO® SERIOUS PLAY® methode

Het speelveld gelijk maken

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen iets unieks en waardevols te bieden heeft in discussies, besluitvorming en resultaten. Deze methodologie bevrijdt en faciliteert de inzichten en verbeelding van individuen en teams. Het stelt mensen in staat om inzicht te krijgen in de identiteit en dynamiek van hun organisatie en om effectieve beslissingen te nemen met vertrouwen en toewijding.

Efficiënte besluitvorming

Het LEGO® SERIOUS PLAY® proces is zeer efficiënt in het faciliteren van besluitvorming. Binnen slechts enkele dagen kan een groep of team een duidelijke, gedeelde richting hebben waarbij alle leden vol vertrouwen op één lijn zitten en toegewijd zijn aan een bepaalde koers van actie. Plotseling hebben inzichten een echte impact op hun werk en de keuze van acties. Implementatie begint op natuurlijke wijze te gebeuren, zonder dat er een complex Gantt-schema van verantwoordelijkheden nodig is.

LEGO® SERIOUS PLAY® methode

Wanneer de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode gebruiken?

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is geschikt wanneer u voor een complexe uitdaging staat en wanneer de organisatie of het team klaar is voor een aanpak waarbij verschillende, maar even geldige, antwoorden naar voren kunnen komen voordat er één gedeeld antwoord wordt gevonden.

Het is inderdaad vaak gezegd dat een goede LEGO® SERIOUS PLAY® context wordt gekenmerkt door "een complex probleem en een moedige manager".

In essentie werkt de LEGO® SERIOUS PLAY® methode goed wanneer er geen voor de hand liggende oplossing is of geen juist antwoord. Het vereist ook een moedige manager, wat betekent dat deze manager erkent niet alle antwoorden te kennen en bereid is om inzichten te verkrijgen van alle werknemers.

 

Hier zijn praktische voorbeelden van hoe de LEGO® SERIOUS PLAY® methode kan worden toegepast:

  1. Vanuit team/afdelingsstandpunt: Je wilt een nieuwe medewerker in het team aanstellen. In een teamworkshop kunnen alle teamleden aangeven welke taken de nieuwe medewerker zou moeten hebben en welke capaciteiten nodig zijn.

  2. Vanuit HR-standpunt: Je interviewt een kandidaat voor een openstaande vacature. Met behulp van LSP kan de kandidaat inzicht krijgen in zichzelf, hun verwachtingen en ideale baan. Dit helpt snel bepalen of er een match is met de vacature.

  3. Vanuit medewerkersstandpunt: Een medewerker twijfelt of hij nog voldoening haalt uit zijn baan. In een één-op-één sessie tussen de medewerker en de facilitator kunnen verlangens, struikelblokken en tekortkomingen veilig worden besproken.

  4. Vanuit organisatie-standpunt: Na twee jaar thuiswerken keert het personeel langzaam terug naar kantoor. Via LSP kunnen de voor- en nadelen van het thuiswerk tijdperk worden besproken. Dit helpt de bedrijfsleider te begrijpen wat de werknemers echt willen en tot een consensus te komen over wat behouden moet blijven.

  5. Vanuit aankoop-standpunt: Een nieuw, complex aankooptraject staat voor de deur met verschillende stakeholders. Met behulp van LSP kan er efficiënt worden gebrainstormd en kan snel een kader voor het bestek worden opgesteld, zelfs binnen de wetgeving overheidsopdrachten.

Absoluut, dat is een kernaspect van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Door complexe problemen te bespreken in een veilige en inclusieve omgeving, waarin elke stem gehoord wordt en alle deelnemers actief deelnemen, kunnen teams en organisaties tot diepgaande inzichten en effectieve oplossingen komen. Bovendien versterkt het gebruik van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode het gevoel van samenhorigheid binnen het team, omdat alle leden samenwerken aan het vinden van oplossingen en het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Dit draagt bij aan een positieve en productieve werkomgeving waarin mensen zich gehoord, gewaardeerd en betrokken voelen.

Als je interesse hebt in het organiseren van een LEGO® SERIOUS PLAY® workshop voor jouw team of organisatie, aarzel dan niet om contact op te nemen. We kunnen samen de details bespreken en een workshop op maat samenstellen die voldoet aan de specifieke behoeften en doelstellingen van jouw team. Ik ben er zeker van dat het een waardevolle ervaring zal zijn voor alle betrokkenen!

Volg onze updates:   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

Het NIEUWE e-Procurement voor openbare aankopers (1d basiscursus)

In deze opleiding leren we u het nieuwe landschap ontdekken, dossiers opbouwen, publiceren van aankondigingen en ontvangen van offertes. Kortom alles wat u nodig heeft om feilloos het nieuwe e-Procurement systeem te gebruiken.

Het NIEUWE e-Procurement, UEA en e-Invoicing voor ondernemers

In deze opleiding maken wij u als ondernemer wegwijs in het gloednieuwe e-Procurement systeem en geven toelichting bij het invullen van het UEA.
.