LEGO® SERIOUS PLAY® methode

“Qui non proficit, deficit” of vrij vertaald “wie niet vooruit gaat, gaat achteruit” oftewel “stilstand is achteruitgang”.

Met dat motto in gedachten, hebben we een bijkomend attest gehaald om jullie nog beter te kunnen helpen.

Wanneer de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode gebruiken?

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode werkt goed wanneer er geen voor de hand liggende oplossing is, of geen juist antwoord, en wanneer de manager “moedig is”, wat betekent dat men toegeeft niet alle antwoorden te kennen, en bereid is om inzicht te krijgen van al hun werknemers.

In het kort, de LEGO® SERIOUS PLAY® methode is een aanpak die deelnemers ondersteunt in een proces van creatief denken en problemen oplossen.

Tijdens een workshop wordt elke deelnemer uitgenodigd om een antwoord/oplossing te bouwen op een vraag met LEGO® stenen. Zo'n workshop wordt ondersteund door een gecertificeerde facilitator die op unieke wijze een gestructureerde aanpak combineert met spel en storytelling.

Uniek is ook dat elke deelnemer gevraagd wordt om hun bijdrage in de kijker te zetten. Dit komt voort uit één van de principes van LEGO® SERIOUS PLAY® Methode, namelijk dat iedere stakeholder kan bijdragen aan de oplossing. Verder in het artikel geven we enkele praktische voorbeelden.

Wat is de LEGO® SERIOUS PLAY® methode?

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode (LSP) is een gefaciliteerde denk-, communicatie- en probleemoplossingstechniek voor organisaties, teams en individuen. Het is gebaseerd op uitgebreid onderzoek uit het gebied van zaken, organisatorische ontwikkeling, psychologie en leren, en is gebaseerd op het concept van "handkennis".

De LSP-methode is gebaseerd op een reeks fundamentele overtuigingen over leiderschap en organisaties:

  • Leiders hebben niet alle antwoorden. Hun succes is afhankelijk van het horen van alle stemmen in de kamer.
  • Mensen willen van nature bijdragen, deel uitmaken van iets groters en verantwoordelijkheid nemen. Elk lid toelaten om bij te dragen en resultaten uit te spreken is een duurzamer bedrijfsmodel.
  • Te vaak werken teams suboptimaal, waardoor de kennis van teamleden onbenut blijft. We leven in een wereld die het best omschreven kan worden als complex en adaptief.

Deze overtuigingen vormen de basis voor de methodologie.

Waarom de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode gebruiken?

Centraal in het antwoord op deze vraag staat de notie dat we veel meer weten dan we weten, en de overtuiging dat we in een wereld leven die noch lineair noch voorspelbaar is. Alleen door te articuleren wat we weten, en wat we ons kunnen voorstellen, kunnen we doelbewust werken aan het veranderen van de wereld om meer in overeenstemming te zijn met onze waarden. Dit is "waarom" men LSP zou gebruiken.

De kracht van "Handkennis"

Onze handen zijn verbonden met tussen de 70 en 80 procent van onze hersencellen. Onze hersenen zijn beperkt in de hoeveelheid informatie die ze bewust in één keer kunnen verwerken, het zogenaamde werkgeheugen. Maar met de hulp van alle neurale verbindingen in onze handen "weten" we op elk moment veel meer dan we denken te weten.

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode maakt gebruik van het menselijk vermogen om te verbeelden, te beschrijven en te begrijpen wat er aan de hand is, om verandering en verbetering te initiëren, en zelfs om iets radicaal nieuws te creëren. Wanneer onze handen gebruikt worden bij het leren, vindt er een ingewikkeld proces plaats dat een krachtige emotionele lading genereert. Het resultaat is niet alleen dat gedachten en ideeën die met onze handen worden opgebouwd, gedetailleerder worden uitgedrukt, maar ook dat ze gemakkelijker worden begrepen en onthouden.

Het speelveld gelijk maken

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen iets unieks en waardevols heeft om bij te dragen aan discussies, beslissingen en uitkomsten. De methodologie maakt de inzichten en de verbeelding van individuen en teams vrij en mogelijk. Mensen krijgen inzicht in en duidelijkheid over de identiteit en dynamiek van hun organisatie. Ze worden in staat gesteld om effectieve beslissingen te nemen en doen dit met vertrouwen en toewijding.

Efficiënte besluitvorming

Het gebruik van het LEGO® SERIOUS PLAY® proces is zeer efficiënt. Binnen slechts enkele dagen kan een groep of team een duidelijke, gedeelde richting hebben met mensen die vol vertrouwen op één lijn zitten en gecommitteerd zijn aan een koers van actie. Plotseling hebben inzichten echte impact op hun werk en hun keuze van acties. Implementatie begint op natuurlijke wijze te gebeuren, zonder een complex Gant schema van verantwoordelijkheden te vereisen.

Praktische voorbeelden

Dit voor de theorie maar wat betekent dit in de praktijk?

  • Vanuit team/afdelingsstandpunt – je wil een nieuwe medewerker in het team aanstellen. Wat zullen die zijn taken zijn, welke capaciteiten heeft men nodig? In een team workshop kan ieder mee aangeven wat de desiderata zijn.
  • Vanuit HR-standpunt – je interviewt een kandidaat voor een openstaande vacature. Via LSP kan je de kandidaat inzicht laten krijgen in wie men is, wat hun verwachtingen zijn en wat de ideale job is. Is dit de nieuwe medewerker voor jouw vacature? Je zal het snel weten of er een match is
  • Vanuit medewerkersstandpunt – haalt een medewerker nog voldoening uit zijn job? Wil die iets anders gaan doen? Wat zijn de verlangens en verzuchtingen. Wat zijn de struikelblokken en tekortkomingen waar men tegenaan loopt. Welke kennis en kunde ervaart men als een gemis. In een een-op-een sessie tussen de persoon en de facilitator kan dit in een veilige omgeving naar boven gehaald worden.
  • Vanuit organisatie-standpunt – we hebben 2 jaar thuis werken achter de rug en komen stilletjes aan terug naar kantoor. Wat waren de voor-en nadelen van dat corona-tijdperk? Wat willen we behouden en wat zeker niet. Als bedrijfsleider kom je te weten wat “de werkvloer” echt wil en kan je via een vredevol en rustig proces tot een samenhorig standpunt komen.
  • Vanuit aankoop-standpunt – we hebben een nieuw, complex aankooptraject te doorlopen met verschillende stakeholders. Hoe beginnen we er aan, wie moet tot het kernteam behoren, welke taken horen bij welk teamlid, welke oplossing willen we bereiken? En om het even wat moeilijker te maken, dit alles binnen de wetgeving overheidsopdrachten 😉. Efficiënt brainstormen en op “no time” een kader voor een bestek schrijven, het kan …

Je leest het goed, de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode kan een complex probleem eenvoudiger maken door het in een veilige omgeving te bespreken en het samenhorigheidsgevoel versterken.

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

2-daagse praktische introductiecursus aanbestedingen

2-daagse praktische cursus voor aanbesteders én ondernemers. In deze opleiding krijgt u een introductie tot de wetgeving overheidsopdrachten en behandelen we het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf nu in!

Het NIEUWE e-Procurement voor openbare aankopers (1d basiscursus)

In deze opleiding leren we u het nieuwe landschap ontdekken, dossiers opbouwen, publiceren van aankondigingen en ontvangen van offertes. Kortom alles wat u nodig heeft om feilloos het nieuwe e-Procurement systeem te gebruiken.
.