MVO

APeXPRO legt zich toe op kennisoverdracht aan overheden en bedrijven op het vlak van procurement, openbare aanbestedingen en onderhandelen. Als ondernemer heb je heel wat competenties en vaardigheden nodig, die je niet zomaar in een cursus kan aanleren.

Jeugdbewegingen ondernemen ook, op hun eigen manier. De verscheidenheid van hun activiteiten is daar het beste bewijs van. Jeugdbewegingen stimuleren hiermee heel wat vaardigheden en competenties, die je ook nodig hebt als ondernemer: zin voor initiatief, buiten de lijntjes denken, (leren) organiseren, creativiteit, samenwerken in groep, ontdekken wie je bent als mens, … 

APeXPRO draagt sociale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Daarom sponsoren wij het nieuwbouwproject van de FOS Lange Wapper als ondersteuning voor de ontwikkelingskansen die deze groep al jarenlang biedt aan kinderen en jongeren.