Duurzaam aankopen (1 dag)

Wat is duurzaam aankopen? Speelt er enkel het ecologische aspect of ook nog andere?
Is circulair aankopen dan hetzelfde? Zijn er verplichte ISO-normen te hanteren?
Hoe verwerk ik dit correct in mijn bestek in de selectie- en gunningscriteria en wat vermeld ik in de uitvoeringsvoorwaarden?

PROGRAMMA

 • Waarom doen we aan duurzaam aankopen
 • Wat is duurzaam aankopen?
  • ecologische overheidsopdrachten
  • sociale overheidsopdrachten
  • ethische overheidsopdrachten
 • Waar in het bestek te plaatsen:
  • Selectie
  • Gunning
  • Uitvoering
 • Welke plaatsingsprocedure gebruiken
 • Wat is circulair aankopen
 • Levenscycluskosten, Total Cost of Ownership, Total Cost of Usage
 • Normen, labels en certificaten, door het bos de bomen zien

Na deze introductiecursus heeft u het antwoord bekomen op deze vragen en meer.
U kan nadien gelijk aan de slag om uw eerste Duurzame Overheidsopdracht te schrijven!

Doe het als een pro en boek die opleiding!