Duurzaam aankopen

Duurzaam aankopen (1 dag)

Wat is duurzaam aankopen? Speelt er enkel het ecologische aspect of ook nog andere?
Is circulair aankopen dan hetzelfde? Zijn er verplichte ISO-normen te hanteren?
Hoe verwerk ik dit correct in mijn bestek in de selectie- en gunningscriteria en wat vermeld ik in de uitvoeringsvoorwaarden?

Na deze introductiecursus heeft u het antwoord bekomen op deze vragen en meer.
U kan nadien gelijk aan de slag om uw eerste Duurzame Overheidsopdracht te schrijven!

Doe het als een pro en boek die opleiding!