voertuig

BREAKING NEWS - Wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

In het Staatsblad van 30 mei 2022 werden wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten gepubliceerd.

Er komen 3 nieuwe definities bij in artikel 2, "60° voertuig", "61° schoon voertuig" en "62° emissievrij zwaar bedrijfsvoertuig".

U raadt het al het gaat hier over de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. Dit is de omzetting van richtlijn 2019/1161/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van richtlijn 2009/33/EG. De Wet wordt op verschillende plaatsen ook nog veranderd en aangepast.