innovatiepartnerschap

Innovatieve overheidsopdrachten

Ik hoor u al denken: “innovatieve overheidsopdrachten”, dat is toch de spreekwoordelijke contradictio in terminis, een inherente tegenstrijdigheid?!

Nee hoor, ook overheden zijn op zoek naar nieuwe, niet ontwikkelde producten, diensten en bouwwerken.

Zoals jullie wel weten, trouwe lezers van mijn nieuwsbrieven, moet de overheid hiervoor via de Wet Overheidsopdrachten gaan.