overheidsopdrachten

Too much regulation kills innovation

Belgian Presidency Conference on Innovation Procurement

Tijdens de Belgian Presidency Conference on Innovation Procurement verzorgde Saskia Van Uffelen een gepassioneerde speech over o.a. communicatie, verandering, langetermijndenken en luisteren. Wil je meer weten? Lees dan haar boek "Durven voor morgen: Leiden, werken, leren en leven in een digitale wereld".

JAWEL HET IS ZOVER!

We beginnen het nieuwe jaar met alweer een wetswijziging. Nu, zo’n verrassing kan dit niet zijn voor de trouwe lezers van deze nieuwsbrief. In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over een wetsontwerp dat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers was gepasseerd. Op 2 februari 2023 is het wetsontwerp aangenomen. Volgende stappen zijn de publicatie in het Staatsblad en dan het noodzakelijke Koninklijk Besluit. Het zal allemaal snel moeten gaan, want de eerste datum waarover gesproken wordt, is 1 september 2023.

BREAKING NEWS - Wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

In het Staatsblad van 30 mei 2022 werden wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten gepubliceerd.

Er komen 3 nieuwe definities bij in artikel 2, "60° voertuig", "61° schoon voertuig" en "62° emissievrij zwaar bedrijfsvoertuig".

U raadt het al het gaat hier over de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. Dit is de omzetting van richtlijn 2019/1161/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van richtlijn 2009/33/EG. De Wet wordt op verschillende plaatsen ook nog veranderd en aangepast.